Aanmelden

Harmony Bewindvoering accepteert op dit moment nog nieuwe cliënten. Voordat een dossier opgestart wordt, wordt eerst een persoonlijk kennismakingsgesprek ingepland. 

Dit gesprek wordt pas ingepland zodra onderstaande gegevens via e-mail aangeleverd zijn:

  • Een kopie (of duidelijke foto) van een geldig legitimatiebewijs (voor- & achterkant)
  • Volledige naam- en adresgegevens.
  • Korte beschrijving van uw situatie (gezinssamenstelling/inkomen/schulden).
  • Contactgegevens van uw eventuele begeleiding.

Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek zal bekeken worden of wij u kunnen helpen. Aansluitend kan een verzoekschrift naar de rechtbank gestuurd worden.