Werkwijze

Beschermingsbewind

Heel concreet betekent bewindvoering, of onder bewindstelling, dat de verantwoordelijkheid voor het financiële reilen en zeilen van een persoon overgedragen wordt aan een bewindvoerder. Een kantonrechter stelt een bewindvoerder aan en doet dat alleen als de betrokkene door een ziekte, psychische aandoening, door problematische schulden of om andere belangrijke redenen niet in staat is deze verantwoordelijkheid zelfstandig te dragen.

De bewindvoerder legt verantwoording af aan u en aan de kantonrechter.

Onderbewindstelling van goederen is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen of problematische schulden hebben. Het is niet altijd nodig om alle goederen van iemand onder bewind te stellen. Soms kan er met een bewind over bijvoorbeeld het huis worden volstaan. Zijn de goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag diegene niet meer zelfstandig daarover beslissen. Hij mag bijvoorbeeld het huis niet verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder. De bewindvoerder beslist daarover, zolang dat gaat, in overleg met de betrokkene. De bewindvoerder gaat ook over het beheer van de goederen. Bij het regelen van de financiële zaken van de betrokkene kan de bewindvoerder ook een belastingaangifte doen en (bijzondere) bijstand of huurtoeslag aanvragen.